Hondenbewaking

Hondenbewaking en beveiliging

DDT-Security heeft een zeer ruime en jarenlange ervaring in de hondenbewaking en kan voor elke situatie of object een goede oplossing bieden.

Hier staan wij ook bij vele om bekend want onze hondenbewaking werkt op plaatsen waar grote aantallen mensen verzameld zijn zoals evenementen en beurzen van klein tot groot, maar ook bij de bewaking van terreinen en/of gebouwen en eigendommen.

Onze hondenbewaking heeft een enorme preventieve werking en scheelt bovendien in de inzet van beveiligingsbeambten.

Hoe goed de hond ook getraind is, het is de geleider die de smalle grens tussen preventief optreden en intimidatie, situatiebeheersing en laakbare agressiviteit bepaalt. Beheersing en controle zijn hierbij sleutelbegrippen. Om optimaal te blijven functioneren, werken daarom hond én geleider regelmatig een gevarieerde praktijktraining af.

Zo kunnen zij onder alle omstandigheden de situatie onder controle houden, al worden zij geconfronteerd met potentiële ordeverstoorders en wetsovertreders, die agressief en gewelddadig zijn.

Al onze hondengeleiders zijn NBvdD (Nederlandse Bond voor de Diensthond) en/of KNPV (Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging) gecertificeerd en deze word elke 2 jaar volgens de geldende regels opnieuw getoetst.

Samen met hun hond vormen zij zeer zeker een professioneel en betrouwbaar duo.